mountain snowboard guiding chamonix snowboard backcountry off-piste chamonix

reisvoorwaarden

  1. Als de deelnemer annuleert:-
*  Meer dan 6 weken voor startdatum: verlies van 100 euros per persoon voor administratiekosten.
*  3-6 weken voor startdatum: verlies van 50% van de reissom.
*  Minder dan 3 weken voor startdatum: verlies van 100% van de reissom.

2. Alle programma's en prijzen zijn onder voorbehoud. De organisatoren behouden zich het recht voor een cursus te annuleren indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan: b.v.onvoldoende deelnemers. Een volledige terugbetaling, alternatieve datums en/of een andere gids of cursus zal worden aangeboden. De deelnemers zullen hiervan, voor zover mogelijk, tijdig in kennis gesteld worden. Elke cursus zal gegarandeerd plaatsvinden als die niet geannuleerd is 21 dagen voor de startdatum.

3. Reis- en ongevalverzekering is uw eigen verantwoordelijkheid en verplichtend. Verzekering tegen blijvend letsel, overlijden en inkomenverlies is sterk aan te raden. Informeer of bergsport gedekt is.

4. Wanneer ik voor welke reden dan ook mijn kontrakt niet kan vervullen (b.v. ziekte) zal een volledige terugbetaling of een andere gids aangeboden worden.

5. De gids verbindt zich om de tocht te volbrengen maar heeft het recht om te tocht af te breken uit veiligheidsgronden en/of weer en sneeuw condities.

6. De persoon die de boeking maakt verbindt zich ertoe dat de andere deelnemers de reisvoorwaarden lezen en accepteren.

7. Geleend of gehuurd materiaal moet in goede staat terugbezorgd worden. Anders zullen reparatie- of vervangingskosten aangerekend worden.

8. Geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaard worden voor werk uitgevoerd door derden zelfs als deze door Lars Vanhaelewyck, of iemand door hem tewerkgestelt, aanbevolen is.

9. Klachten die niet tijdens de trip door u aangebracht en opgelost werden moeten ons binnen de 28 dagen schriftelijk worden overgemaakt of zijn anders niet meer ontvankelijk.

10. Elk gerechtelijk dispuut valt onder de Franse wetgeving.

11. Lars Vanhaelewyck en Mountain Penguins is in zijn algemeenheid niet aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemers door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie, waarbij inbegrepen vliegtuigen, motorrijtuigen, hotels, hutten, liften, klim- en skimaterialen enz. Noch zullen wij als organisatoren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte quarantaine of andere oorzaken. Een alternatieve trip kan eventueel aangeboden worden maar terugbetaling wordt niet aangeboden in hierboven vermelde gevallen van overmacht.

12. Met de boeking legt men neer bij de beslissingen van de gids aangaande de groep of individuen in deze groep. De gids behoudt zich het recht voor om deelnemers voor een deel van de cursus uit te sluiten op grond van veiligheid, gezondheid of verhinderen van de kansen op succes voor de rest van de groep. Deze deelnemers hebben geen recht op terugbetaling. Elke deelnemer die een actie onderneemt tegen de beslissingen van de gids of zich onafhankelijk op de berg begeeft doet dit op eigen verantwoordelijkheid en verzaakt aan elke vorm van begeleiding door de gids.

13. Alle informatie in onze website en andere publiciteit is niet bindend. Wij streven naar zo groot mogelijke nauwkeurigheid maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of omstandigheden buiten onze controle. Deelnemers zullen voor de boeking van eventuele veranderingen op de hoogte gesteld worden.

14. Een reservatie kan aan een andere persoon worden doorgegeven als deze aan alle voorwaarden van deze cursus voldoet (zoals b.v. gezondheid, fysieke conditie en klimtechnische ervaring).

15. Omdat men zich in een afgelegen en gevaarlijke omgeving beweegt bestaat in de bergsport een verhoogd risico op blessures en ongelukken, dat ondanks het preventieve en kundige handelen van de gids, niet volledig gereduceerd en uitgesloten kan worden. Dit alpine restrisico moet de deelnemer zelf dragen. Door te boeken voor onze cursussen bent u zich bewust van en accepteert u de verhoogde gevaren en risico's van de bergsport, ski en snowboarden en neemt u verantwoordelijkheid voor uw acties.